• MIELEN TASAPAINO

  • PAINONHALLINTA

  • LIIKUNTA

LIIKUNTA

 

Terveysliikunta tarkoittaa kaikkea sellaista fyysistä aktiivisuutta, jolla on myönteisiä vaikutuksia terveyteen ja terveyskuntoon . Terveysliikuntaa on liikunta ja liikkuminen, joka tuottaa terveyshyötyjä, mutta ei lisää kovasta liikunnasta terveydelle mahdollisesti koituvia riskejä. Terveysliikunnan tunnuspiirteitä ovat säännöllisyys, kohtuullinen kuormitus ja jatkuvuus. Näiden avulla voidaan ylläpitää ja kohentaa kaikenikäisen väestön toiminta- ja työkykyä sekä ehkäistä pitkäaikaissairauksia.

Terveysliikunta voi toteutua monin eri hyöty- ja harrasteliikunnan tavoin:

  • päivittäis- ja arkiliikuntana, jota ovat esimerkiksi kävellen tai pyöräillen tehdyt työ- ja asiointimatkat
  • työhön liittyvänä fyysisenä ponnisteluna
  • vapaa-ajan harrastus-, hyöty-, virkistys- tai kuntoliikuntana.